October 24, 2020
Breaking News

โรงแรม 5 ดาว : The Gun Hotel 8

โรงแรม 5 ดาว : The Gun Hotel 8 โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ และจุดเด่นและเป็นจุดแปลกแหวกแนวที่สุดของโรงแรมนี้เลยก็คือการให้บริการจักรยาน สำหรับการใช้งานที่สามารถปั่นจักรยานชมวิว รอบโรงแรมได้อีกด้วยหรือว่ามีความโดดเด่น ในการชมวิวและบรรยากาศของตัวเมืองสุรินทร์
Posted in NewsTagged