November 30, 2021

ฝรั่งเศสอาจล็อกดาวน์อีกครั้ง หลังผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากสุดในรอบ 5 เดือน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมาสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสอาจพิจารณามาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในฝรั่งเศสระบุว่า ฝรั่งเศสมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 7,379 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดนับที่เป็นช่วงของการระบาดสูงสุดในฝรั่งเศสจำนวนผู้ติดเชื้อในฝรั่งเศสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากนี้

ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5,429 ราย และในวันที่ 27 ส.ค. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,111 รายอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อนั้นยังคงที่ โดยปัจจุบันฝรั่งเศสมีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้ว 267,077 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 30,596 รายจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศนี้มีการคาดว่า อาจจะทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสพิจารณาการล็อกดาวน์อีกครั้ง